Xét xử giai đoạn 2 vụ án Hứa Thị Phấn:

Tòa công nhận 97/114 bất động sản thuộc về Phạm Công Danh

Lên top