Toà bác đơn kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Linh lĩnh 18 tháng tù

Ông Nguyễn Hữu Linh lĩnh 18 tháng tù giam
Ông Nguyễn Hữu Linh lĩnh 18 tháng tù giam
Ông Nguyễn Hữu Linh lĩnh 18 tháng tù giam
Lên top