Toà án tạm ngừng xét xử, nhận đơn kiện: Dân làm việc với tòa bằng cách nào?

Tòa án tạm dừng xét xử, nhận đơn khởi kiện và chứng từ trực tiếp nên người dân chỉ có thể làm việc với tòa gián tiếp. Ảnh: PV
Tòa án tạm dừng xét xử, nhận đơn khởi kiện và chứng từ trực tiếp nên người dân chỉ có thể làm việc với tòa gián tiếp. Ảnh: PV
Tòa án tạm dừng xét xử, nhận đơn khởi kiện và chứng từ trực tiếp nên người dân chỉ có thể làm việc với tòa gián tiếp. Ảnh: PV
Lên top