Toà án bác đơn của phụ huynh kiện Trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

Đơng phương ngưng cung cấp dịch vụ giáo dục, trường “quốc tế” Đà Nẵng vẫn thắng kiện. Ảnh: Thuỳ Trang
Đơng phương ngưng cung cấp dịch vụ giáo dục, trường “quốc tế” Đà Nẵng vẫn thắng kiện. Ảnh: Thuỳ Trang
Đơng phương ngưng cung cấp dịch vụ giáo dục, trường “quốc tế” Đà Nẵng vẫn thắng kiện. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top