Tổ chức uống rượu, bị bạn nhậu cùng xóm chém tử vong

Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top