Tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa còn hành hung cán bộ

Các đối tượng tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Các đối tượng tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Các đối tượng tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top