Tỉnh uỷ Thái Bình đưa vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" vào diện theo dõi

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và căn nhà cũng là trụ sở công ty Đường Dương. Ảnh: Mai Chi.
Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và căn nhà cũng là trụ sở công ty Đường Dương. Ảnh: Mai Chi.
Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và căn nhà cũng là trụ sở công ty Đường Dương. Ảnh: Mai Chi.
Lên top