Tình tiết li kì vụ thanh tra Sở Nội vụ nhận hối lộ

Ông Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Lin xong
Ông Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Lin xong
Ông Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Lin xong
Lên top