Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Một thời gian dài, Nguyễn Xuân Đường đứng ra thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng người mất ở nơi này. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top