Tin tức pháp luật 24h: Sử dụng công nghệ lừa chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng