Tin tức pháp luật 24h: Phan Sào Nam tự nguyện nộp 1.300 tỉ, Nguyễn Thanh Hóa nói xin lỗi với Bộ Công an