Tin tức pháp luật 24h: Lên kế hoạch cướp ngân hàng hoàn hảo, 2 con nghiện vẫn sa lưới pháp luật