Tin tức pháp luật 24h: Cắm bằng tiến sĩ để trả nợ tiền cá độ World Cup 2018