Tìm vợ để đánh, người đàn ông ở Quảng Nam dùng cây nứa đâm cha vợ tử vong

Người đàn ông ở Quảng Nam dùng cây đâm chết cha vợ. Ảnh minh họa
Người đàn ông ở Quảng Nam dùng cây đâm chết cha vợ. Ảnh minh họa
Người đàn ông ở Quảng Nam dùng cây đâm chết cha vợ. Ảnh minh họa
Lên top