Tìm một phần thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu trôi nổi trong lục bình trên sông Sài Gòn. Ảnh: Dương Bình
Hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu trôi nổi trong lục bình trên sông Sài Gòn. Ảnh: Dương Bình
Hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu trôi nổi trong lục bình trên sông Sài Gòn. Ảnh: Dương Bình
Lên top