Tìm được hài cốt cụ ông mất tích ở Quảng Trị nhờ chỉ dẫn treo ở cửa rừng

Thông tin chỉ dẫn để lại ở cửa rừng. Ảnh: CTV.
Thông tin chỉ dẫn để lại ở cửa rừng. Ảnh: CTV.
Thông tin chỉ dẫn để lại ở cửa rừng. Ảnh: CTV.
Lên top