Tìm đủ cách để qua chốt kiểm dịch, vẫn bị phát hiện, xử lý

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Trần Thị Thủy vì sửa giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lên top