Tìm danh tính thi thể nam giới nổi trên sông Hương

Thi thể được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Ảnh: C. Quang.
Thi thể được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Ảnh: C. Quang.
Thi thể được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Ảnh: C. Quang.
Lên top