Tiêu cực thu phí: Đồng phạm nói thực hiện theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Anh Tú
Lên top