Tiết lộ không ngờ vụ Phó Giám đốc bắn Giám đốc rồi tự sát ở Bắc Giang

Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh, nơi xảy ra vụ nổ súng.
Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh, nơi xảy ra vụ nổ súng.
Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh, nơi xảy ra vụ nổ súng.
Lên top