Tiết lộ hành trình trôi dạt của những can chứa ma tuý vào bờ biển Việt Nam

Số heroin dạt vào bãi biển ở Quảng Nam.
Số heroin dạt vào bãi biển ở Quảng Nam.
Số heroin dạt vào bãi biển ở Quảng Nam.
Lên top