Tiết lộ gây sốc số tiền trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Phú Thọ: 9.853 tỉ được chia chác ra sao?

Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa
Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa
Các đối tượng bị khởi tố và truy tố (từ trái qua) Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM