Tiết lộ danh sách các dự án, nhà, đất công sản bị điều tra tại Đà Nẵng

Cơ quan an ninh điều tra đã cử tổ công tác vào Đà Nẵng liên hệ với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để thực hiện, phối hợp công tác điều tra. Ảnh TT.
Cơ quan an ninh điều tra đã cử tổ công tác vào Đà Nẵng liên hệ với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để thực hiện, phối hợp công tác điều tra. Ảnh TT.