Tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, người phụ nữ trốn khai báo

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - nơi cách ly người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - nơi cách ly người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - nơi cách ly người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top