Tiếp viên càphê kích dục bị chích điện: Nhiều lần phải ăn cơm trộn ớt bột

Các đối tượng từ trái qua: Huyền, Diện, Huân và Hiên. Ảnh: CACC
Các đối tượng từ trái qua: Huyền, Diện, Huân và Hiên. Ảnh: CACC
Các đối tượng từ trái qua: Huyền, Diện, Huân và Hiên. Ảnh: CACC
Lên top