Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Công ty chế biến hạt điều tại Phú Yên bị xử phạt vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Ảnh: Phương Uyên
Công ty chế biến hạt điều tại Phú Yên bị xử phạt vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Ảnh: Phương Uyên
Công ty chế biến hạt điều tại Phú Yên bị xử phạt vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Ảnh: Phương Uyên
Lên top