Tiếp tục xét xử vụ Oceanbank chi lãi ngoài cho PVEP

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh PV
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh PV
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh PV
Lên top