Tiếp tục mở rộng điều tra vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Triệu Thị Chính trong phiên toà xét xử vụ án gian lận thi cử. Ảnh: C.N
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Triệu Thị Chính trong phiên toà xét xử vụ án gian lận thi cử. Ảnh: C.N
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Triệu Thị Chính trong phiên toà xét xử vụ án gian lận thi cử. Ảnh: C.N
Lên top