Tiếp tục công khai thông tin về “Tịnh thất Bồng Lai”

Nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Lên top