Tiếp tục cách ly nhóm người liên hoan chia tay ở khu cách ly tại Quảng Trị

Nhóm người tụ tập, liên hoan chia tay trong khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ảnh cắt từ video.
Nhóm người tụ tập, liên hoan chia tay trong khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ảnh cắt từ video.
Nhóm người tụ tập, liên hoan chia tay trong khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ảnh cắt từ video.
Lên top