“Tiến sĩ học làm giàu”, lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ kêu oan tại tòa

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa. Ảnh CN
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa. Ảnh CN
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa. Ảnh CN
Lên top