Tiệm vàng bị trộm do chủ mải mê xem trận Việt Nam - Indonesia

Tiệm vàng bị trộm do chủ mãi xem bóng đá U22 Việt Nam và U22 Indonesia Ảnh: CTV
Tiệm vàng bị trộm do chủ mãi xem bóng đá U22 Việt Nam và U22 Indonesia Ảnh: CTV
Tiệm vàng bị trộm do chủ mãi xem bóng đá U22 Việt Nam và U22 Indonesia Ảnh: CTV
Lên top