Tịch thu 727 tấn than đá nhập lậu cùng đoàn 27 xe "vua" ở Đồng Nai

Đoàn xe bị xử lý ngày 14.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đoàn xe bị xử lý ngày 14.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đoàn xe bị xử lý ngày 14.4. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top