Thuỷ đoàn 1 Cảnh sát giao thông bắt nghi phạm mang 4 bánh heroin

Trung tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó đội trưởng, Đội 1, Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ nghi phạm (giữa) vận chuyển 4 bánh heroin. Ảnh: Thuỷ đoàn 1.
Trung tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó đội trưởng, Đội 1, Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ nghi phạm (giữa) vận chuyển 4 bánh heroin. Ảnh: Thuỷ đoàn 1.
Trung tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó đội trưởng, Đội 1, Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ nghi phạm (giữa) vận chuyển 4 bánh heroin. Ảnh: Thuỷ đoàn 1.
Lên top