Thương vụ AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai nhận 3 triệu USD tại nhà riêng

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an
Lên top