Thượng úy đi xe biển giả xảy ra tai nạn chết người: Phạt hành chính 3 lỗi

Tài xế Hoàng cùng chiếc xe biển giả
Tài xế Hoàng cùng chiếc xe biển giả
Tài xế Hoàng cùng chiếc xe biển giả