Thượng tá công an lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 24 tỉ đồng

Bị cáo Y Tuyến Ksor tại tòa.
Bị cáo Y Tuyến Ksor tại tòa.
Bị cáo Y Tuyến Ksor tại tòa.
Lên top