Thưởng nóng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án giết người

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho Công an Phú Quốc. Ảnh: HQ
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho Công an Phú Quốc. Ảnh: HQ
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng cho Công an Phú Quốc. Ảnh: HQ
Lên top