Thưởng nóng các lực lượng chức năng tham gia bắt Triệu Quân Sự

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Lê Trí Thanh thưởng nóng cho lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Lê Trí Thanh thưởng nóng cho lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Lê Trí Thanh thưởng nóng cho lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top