Thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán 1,3kg ma túy

Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh công an cung cấp
Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh công an cung cấp
Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh công an cung cấp
Lên top