Thương lái dàn cảnh trộm tôm: Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo khẩn trương điều tra

Camera ghi lại cảnh nghi ngờ có việc trộm tôm (ảnh từ clip người dân cung cấp).
Camera ghi lại cảnh nghi ngờ có việc trộm tôm (ảnh từ clip người dân cung cấp).
Camera ghi lại cảnh nghi ngờ có việc trộm tôm (ảnh từ clip người dân cung cấp).
Lên top