Thuê taxi vận chuyển 6kg ma túy vẫn không thoát lưới pháp luật

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.
Lên top