Thuê người phá rừng để lấn chiếm hơn 1.000m2 đất

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: P.S
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: P.S
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: P.S
Lên top