Thuê người đánh cán bộ tư pháp, vợ cựu Chủ tịch phường lĩnh 12 tháng tù

Vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình) hầu tòa tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh NH
Vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình) hầu tòa tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh NH
Vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình) hầu tòa tội "Cố ý gây thương tích". Ảnh NH
Lên top