Thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ hơn 10 ha rừng thông bị “đầu độc”

Các đối tượng thực hiện lại hành vi " đầu độc' cây thông ( Ảnh: KL).
Các đối tượng thực hiện lại hành vi " đầu độc' cây thông ( Ảnh: KL).
Các đối tượng thực hiện lại hành vi " đầu độc' cây thông ( Ảnh: KL).
Lên top