Thực hư thông tin Khá Bảnh được tại ngoại sau khi bị bắt

Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) đang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) đang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) đang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Lên top