Thua cờ bạc, người phụ nữ báo tin cướp giả

Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan công an (ảnh: P.V)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan công an (ảnh: P.V)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan công an (ảnh: P.V)
Lên top