Thua bạc, nợ đầm đìa, về nhà cướp xe của… em gái

Tên cướp Vương Trung Trực sau khi bị bắt. Ảnh : V.T
Tên cướp Vương Trung Trực sau khi bị bắt. Ảnh : V.T
Tên cướp Vương Trung Trực sau khi bị bắt. Ảnh : V.T
Lên top