Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án thẻ căn cước công dân gắn chip

Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Lên top