Thủ tục làm hộ chiếu gắn chip như thế nào?

Đã có quy định mẫu hộ chiếu gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Đã có quy định mẫu hộ chiếu gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Đã có quy định mẫu hộ chiếu gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Lên top